Moodul B ja Moodul C

Täiendamismoodulid B ja C, mis võimaldavad juhtimissüsteemi laiendada, kasutades S. Controller juhtpulti.

Moodulid täiendavad S.Control ja S.Control TOUCH kontrollerite funktsioone ning neid ei saa kasutada eraldiseisvate seadmetena.
Mooduli kasutamine ja funktsioonid sõltuvad peakontrollerist, millega seda käitatakse ja kus kõik seadistused on tehtud.

Laiendusvõimalused B-mooduli kasutamisel:

Kahe täiendava küttekontuuri juhtimine, mis on varustatud segamisventiilidega;
Puhverpaagi juhtimine;
Konfigureeritav väljund sooja tarbevee tsirkulatsiooni juhtimiseks või katla varundamiseks või häirete kuvamiseks;
Täiendava ruumitermostaadi ühendamine;
Lisasööturi ühendamine (nt suure punkri ja väikse punkri vahel).

Laiendusvõimalused C-mooduli kasutamisel:

Kahe täiendava küttekontuuri juhtimine, mis on varustatud segamisventiilidega;
Konfigureeritav väljund sooja tarbevee tsirkulatsiooni juhtimiseks, varu katla juhtimiseks või häirete näitamiseks;
Täiendava ruumitermostaadi ühendamine;
Sooja tarbevee tsirkulatsioonipumba juhtimine.